Från Westermarck till Pipping.: Pionjärer och institutioner i samarbete för den moderna sociologin

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Susan Sundback
Editors: Karin Creutz, Mika Helander
Place: Svenska social och kommunalhögskola
Publication year: 2015
Publisher: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
Book title: Tala om mångfald! Medborgarsamhället, media, universitet och etnicitet. Festskrift till Tom Sandlund.
Title of series: SSKH Meddelanden
Number in series: 79
Volume number: 2015
Start page: 257
End page: 270
ISBN: 978-952-10-8828-5
ISSN: 1235-3892

Last updated on 2020-05-04 at 04:20