Review/Recension Roxanne Harde & Lydia Kokkola (red.) The Embodied Child: Readings in Children's Literature and Culture. New York: Routledge, 2018 (280 s.)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Barnboken - Journal of Children's Literature Research
Volym: 41

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 03:04

Dela länk