"Det ska vara obegripligt hur det underbara sker". Prisregn och återväxt i 2017 års barnboksutgivning. Barnboksåret 2017

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 41
Artikelns sista sida, sidnummer: 56

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 06:19