Furseth Inger (ed.) 2015: Religionens tillbakekomst i offentligheten? book review: Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet. [book review]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susan Sundback
Förläggare: Fagbokforlaget
Förlagsort: Bergen
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Nordic Journal of Religion and Society
Tidskriftsakronym: NJRS
Volym: 28
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 172
Artikelns sista sida, sidnummer: 174

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 07:26