Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling/Educational leadership - theory, research and school development

D6 Edited professional books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Michael Uljens
Place: Vasa
Publication year: 2015
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Title of series: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi/Report from the Faculty of Education and Welfare Science
Number in series: 38
ISBN: 978-952-12-3322-7
eISBN: 978-952-12-3323-4
ISSN: 2343-2373

Last updated on 2020-27-05 at 02:44