Utvärdering av forskningskontrakten vid Umeå universitet 2015: utvärderingsgruppens rapport oktober 2015

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Karl-Eric Magnusson, Anders Malmberg, Sara Andersson, Olle Stendahl,
Peter Aronsson, Ann-Mari Svennerholm, Astrid Gräslund, Michael Uljens,
Carin Holmquist, Björn Wittrock
Förläggare: Umeå universitet
Publiceringsår: 2015

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 01:46