Uusi tietokonepeli tunteiden tunnistamisen harjoitteluun

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Huttunen K., Laakso M.-L., Hyvärinen H., Parkas R., Waaramaa, T.
Förläggare: Suomen Puheterapeuttiliitto
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Puheterapeutti
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 30
Artikelns sista sida, sidnummer: 34

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 03:44