Programming by Construction

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mauno Rönkkö, Markus Stocker, Mats Neovius, Mikko Kolehmainen, Luigia Petre
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2013
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 32
ISBN: 978-952-12-2978-7

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 05:46