Att leva världen som Guds – idrottens fenomenologiska lekfullhet som resurs för teologin verklighet

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Teologinen Aikakauskirja
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 238
Artikelns sista sida, sidnummer: 247
eISSN: 0040-3555

Senast uppdaterad 2019-17-10 vid 03:36