Att leva världen som Guds – idrottens fenomenologiska lekfullhet som resurs för teologin verklighet

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Mikael Lindfelt
Place: Helsinki
Publication year: 2015
Journal: Teologinen Aikakauskirja
Issue number: 3
Start page: 238
End page: 247
eISSN: 0040-3555

Last updated on 2019-08-12 at 02:57