A Methodology for Co-design Based on a Healthcare Case Study

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petre L, Rönkkö M, Troubitsyna E, Waldén M, Jansson M
Förläggare: Turku Centre for Computer Science
Publiceringsår: 2001

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 05:03