Developing Control Systems: A Method and a Case Study

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petre L
Förläggare: Turku Centre for Computer Science
Publiceringsår: 2002
ISBN: 952-12-1048-6

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 02:47