A Language for Modeling Network Availability

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petre L, Sere K, Walden M
Förläggare: Turku Centre for Computer Science
Publiceringsår: 2006
ISBN: 952-12-1696-4

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 09:33