Ensuring Correctness of Network Services with MIDAS

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petre L, Sere K, Waldén M
Förläggare: Turku Centre for Computer Science
Publiceringsår: 2009
ISBN: 978-952-12-2280-1

Senast uppdaterad 2020-03-07 vid 04:39