Formal Modelling of Inter-Peer Relations in Peer-to-Peer Media Distribution Systems

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Luigia Petre, Petter Sandvik
Redaktörer: Paul Pettersson, Cristina Seceleanu
Förläggare: Mälardalen Real-Time Research Centre
Förlagsort: Västerås
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: MRTC report
Förläggare: Mälardalens högskola
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 23rd Nordic Workshop on Programming Theory
Seriens namn: Technical report
Volym: 254/2011
Artikelns första sida, sidnummer: 21
Artikelns sista sida, sidnummer: 23
ISSN: 1404‐3041

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:26