Formal Modelling of Inter-Peer Relations in Peer-to-Peer Media Distribution Systems

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Luigia Petre, Petter Sandvik
Redaktörer: Paul Pettersson, Cristina Seceleanu
Förläggare: Mälardalen Real-Time Research Centre
Förlagsort: Mälardalen
Publiceringsår: 2011
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 23rd Nordic Workshop on Programming Theory
Seriens namn: Technical report
Volym: 254/2011
Artikelns första sida, sidnummer: 21
Artikelns sista sida, sidnummer: 23

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 04:34