On the Influence of Poor Design and Arbitrary Growth on Switched LAN Efficiency

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Muhammad Mustafa Hassan, Luigia Petre
Redaktörer: Saeed Mahfooz, Waheed Ur Rehman
Förläggare: IEEE Conference Publications
Publiceringsår: 2011
Förläggare: IEEE Computer Society Conference Publishing Services (CPS)
Moderpublikationens namn: Proceedings: 1st International Conference on Computer Networks and Information Technology (ICCNIT'11)
Artikelns första sida, sidnummer: 131
Artikelns sista sida, sidnummer: 136
ISBN: 978-1-61284-940-9
eISBN: 978-1-61284-941-6

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 05:45