On the Influence of Poor Design and Arbitrary Growth on Switched LAN Efficiency

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Muhammad Mustafa Hassan, Luigia Petre
Redaktörer: Saeed Mahfooz, Waheed Ur Rehman
Förläggare: IEEE Conference Publications
Publiceringsår: 2011
Förläggare: IEEE Computer Society Conference Publishing Services (CPS)
Moderpublikationens namn: Proceedings of the International Conference on Computer Networks and Information Technology (ICCNIT)
Seriens namn: IEEE Xplore
Artikelns första sida, sidnummer: 131
Artikelns sista sida, sidnummer: 136

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 07:40