The 22nd Nordic Workshop on Programming Theory (NWPT 2010)

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marina Waldén, Luigia Petre
Redaktörer: Marina Waldén, Luigia Petre
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Elsevier
Nummer i serien: 3
Volym: 81
Nummer: 3

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 09:19