Temporal Customer Segmentation Using the Self-Organizing Time Map

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yao Zhiyuan, Sarlin Peter, Eklund Tomas, Back Barbro
Redaktörer: Banissi E, Bertschi S, Forsell C, Johansson J, Kenderdine S, Marchese FT, Sarfraz M, Stuart L, Ursyn A, Wyeld TG, Azzag H, Lebba M, Venturini G
Förläggare: IEEE Press
Publiceringsår: 2012
Förläggare: IEEE
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 2012 16th International Conference on Information Visualisation (IV)

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 09:16