Rektorns själveffektivitet i ett nordiskt perspektiv

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petri Salo, Torbjörn Sandén
Redaktörer: Michael Uljens
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2015
Moderpublikationens namn: Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling
Seriens namn: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi 
Nummer i serien: 38
Artikelns första sida, sidnummer: 188
Artikelns sista sida, sidnummer: 207
ISBN: 978-952-12-3322-7
eISBN: 978-952-12-3323-4
ISSN: 2343-2373


Nyckelord

Nordic countries, school leadership, Self-efficacy

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 06:40