Rektorns själveffektivitet i ett nordiskt perspektiv

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Petri Salo, Torbjörn Sandén
Editors: Michael Uljens
Place: Vasa
Publication year: 2015
Book title: Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling
Title of series: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi 
Number in series: 38
Start page: 188
End page: 207
ISBN: 978-952-12-3322-7
eISBN: 978-952-12-3323-4
ISSN: 2343-2373


Keywords

Nordic countries, school leadership, Self-efficacy

Last updated on 2020-27-09 at 03:31

Share link