Med målsetting om å forholde seg vitenskaplig i lærerutdanningen: Del 1. Artikler av lærere i lærerutdanningen vid Høgskolen i Telemark, avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Notodden

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Christina Nygren-Landgärds
Place: Helsinki; Notodden
Publication year: 2011
Publisher: NordFo
Title of series: Techne serien : Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap
Number in series: A: 17/2011
ISBN: 978-952-5097-30-6
ISSN: 1238-9501

Last updated on 2020-21-01 at 04:48