Some Examples of Computing the Possibilistic Correlation Coefficient from Joint Possibility Distributions

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Robert Fullér, József Mezei, Péter Várlaki
Redaktörer: Rudas IJ, Fodor J, Kacprzyk J
Förläggare: Springer Berlin Heidelberg
Publiceringsår: 2010
Moderpublikationens namn: Computational Intelligence in Engineering
Seriens namn: Studies in Computational Intelligence
Volym: 313
Artikelns första sida, sidnummer: 153
Artikelns sista sida, sidnummer: 169

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 05:49