Trilling Race: The Political Economy of Racialised Visual-Aural Encounters

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Xin Liu
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Antal sidor: 251
ISBN: 978-951-765-794-5
eISBN: 978-951-765-795-2

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 08:41