Autonomy and Conflict Resolution

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Markku Suksi
Redaktörer: Hans-Joachim Heintze, Pierre Thielbörger
Förlagsort: Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: From Cold War to Cyber War - The Evolution of the International Law of Peace and Armed Conflict over the Last 25 Years
Artikelns första sida, sidnummer: 21
Artikelns sista sida, sidnummer: 42
ISBN: 978-3-319-19086-0
eISBN: 978-3-319-19087-7


Nyckelord

autonomy

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 03:44