Dependency Graphs and Mass Conservation in Reaction Systems

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sepinoud Azimi, Cristian Gratie, Sergiu Ivanov, Ion Petre
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Theoretical Computer Science
Volym: 598
Artikelns första sida, sidnummer: 23
Artikelns sista sida, sidnummer: 39
eISSN: 1879-2294

Senast uppdaterad 2020-15-07 vid 05:38