‘Challenges in the Prosecution of Senior Leaders at International Criminal Justice Institutions’

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Juan Pablo Perez Leon Acevedo
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Ius Inter Gentes : Revista de Derecho Internacional
Volym: 11
Artikelns första sida, sidnummer: 75
Artikelns sista sida, sidnummer: 83

Senast uppdaterad 2020-27-02 vid 05:25