Inledning

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Johannes Brusila Johannes, Pirkko Moisala, Hanna Väätäinen
Editors: Johannes Brusila, Pirkko Moisala, Hanna Väätäinen
Publication year: 2015
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Modersmålets sånger. Finlands svenskheter framställda genom musik

Last updated on 2019-16-10 at 03:30