Modersmålets sånger. Finlands svenskheter framställda genom musik

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Johannes Brusila, Pirkko Moisala, Hanna Väätäinen
Publication year: 2015
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
ISBN: 978-951-583-340-2

Last updated on 2020-06-07 at 05:30