Durmusikens förvaltare och mollmurens vältare. Dansbandsmusiken som av- och återterritorialiserare av Svenskfinland

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johannes Brusila
Redaktörer: Johannes Brusila, Pirkko Moisala, Hanna Väätäinen
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Modersmålets sånger. Finlands svenskheter framställda genom musik
ISBN: 978-951-583-340-2

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 05:00