Coda

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Johannes Brusila
Editors: Johannes Brusila, Pirkko Moisala, Hanna Väätäinen
Publication year: 2015
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Modersmålets sånger. Finlands svenskheter framställda genom musik
ISBN: 978-951-583-340-2

Last updated on 2020-19-09 at 05:58

Share link