Comparison of high-temperature oxidation onset behavior of Sanicro 28 steel with KCl, NaCl and K₂CO₃

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jingxin Sui, Juho Lehmusto, Mikael Bergelin, Mikko Hupa
Förläggare: Trans Tech Publications
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Solid State Phenomena
Tidskriftsakronym: Sol. St. Phen.
Volym: 227
Artikelns första sida, sidnummer: 393
Artikelns sista sida, sidnummer: 396
eISSN: 1662-9787


Abstrakt

This paper presents results from a study regarding the influence of three alkali salts (KCl, NaCl, and K2CO3) on the initial high temperature oxidation behavior of high alloy stainless steel Sanicro 28 (Fe31Cr27Ni) at 535°C. It was found that all three salts were corrosive, however, with clear differences in terms of reaction initiation.


Nyckelord

alkali salts, austenitic steel, high-temperature oxidation

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:52