Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Place: Vasa
Publication year: 2015
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Title of series: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Number in series: 37
ISBN: 978-952 -12-3279-4
eISBN: 978-952-12-3280-0
ISSN: 1458 -7777

Last updated on 2020-21-01 at 04:12