Naturen, naturvetenskaperna och hållbar utveckling inom lärarutbildningen: – en analys av läroplansutveckling, verklighet och forskning.

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Irmeli Palmberg, Mikaela Hermans, Ida Håkans, Maria Nygård, Pia Sjöblom, Maria Svens
Redaktörer: Eva Ahlskog-Björkman, Marina Lundkvist
Förlagsort: Vaasa
Publiceringsår: 2011
Förläggare: Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
Moderpublikationens namn: Pedagogiska rum i fokus. Lärande i ett framtidsperspektiv
Seriens namn: Rapport
Volym: 32
Artikelns första sida, sidnummer: 89
Artikelns sista sida, sidnummer: 107
ISBN: 978-952-12-2665-6
ISSN: 1458-7777


Abstrakt

Utbildningen i naturvetenskaper på grundskole-, gymnasie- och lärarutbildningsnivå har under de senaste 50 åren förändrats enligt både styrdokument och forskningsresultat. Syftet med denna översikt är att skapa en grund för fortsatt utveckling och forskning samt förutsättningar för ökat intresse inom naturvetenskaperna.


Fokus har flyttats från systematik och faktakunskap till ekologi och helhetsförståelse. I dag ska läraren väcka intresse och ta ut eleverna i naturen. Formandet av egna värderingar har blivit viktigare, med en hållbar livsstil som mål. De mångsidiga elevcentrerade metoder som förespråkas, och som har bevisats vara effektiva, utövas mer sällan i praktiken. Hållbar utveckling betonas i styrdokument för skolan, men inte för lärarutbildningen. Intresset för naturvetenskaperna har minskat, i förlängningen också bland eleverna. Mångfacetterade, integrerade teman kräver tid för att förstås samt skickliga, välutbildade och motiverade lärare behövs för att väcka intresse också i framtiden.

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 02:58