Naturen, naturvetenskaperna och hållbar utveckling inom lärarutbildningen: – en analys av läroplansutveckling, verklighet och forskning.

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Irmeli Palmberg, Mikaela Hermans, Ida Håkans, Maria Nygård, Pia Sjöblom, Maria Svens
Editors: Eva Ahlskog-Björkman, Marina Lundkvist
Place: Vaasa
Publication year: 2011
Publisher: Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
Book title: Pedagogiska rum i fokus. Lärande i ett framtidsperspektiv
Title of series: Rapport
Volume number: 32
Start page: 89
End page: 107
ISBN: 978-952-12-2665-6
ISSN: 1458-7777


Abstract

Utbildningen i naturvetenskaper på grundskole-, gymnasie- och lärarutbildningsnivå har under de senaste 50 åren förändrats enligt både styrdokument och forskningsresultat. Syftet med denna översikt är att skapa en grund för fortsatt utveckling och forskning samt förutsättningar för ökat intresse inom naturvetenskaperna.


Fokus har flyttats från systematik och faktakunskap till ekologi och helhetsförståelse. I dag ska läraren väcka intresse och ta ut eleverna i naturen. Formandet av egna värderingar har blivit viktigare, med en hållbar livsstil som mål. De mångsidiga elevcentrerade metoder som förespråkas, och som har bevisats vara effektiva, utövas mer sällan i praktiken. Hållbar utveckling betonas i styrdokument för skolan, men inte för lärarutbildningen. Intresset för naturvetenskaperna har minskat, i förlängningen också bland eleverna. Mångfacetterade, integrerade teman kräver tid för att förstås samt skickliga, välutbildade och motiverade lärare behövs för att väcka intresse också i framtiden.

Last updated on 2020-08-04 at 06:47

Share link