Forced migration in childhood: Are there long-term health effects?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan M. Saarela, Irma T. Elo
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: SSM - Population Health
Volym: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 813
Artikelns sista sida, sidnummer: 823

Senast uppdaterad 2019-18-09 vid 08:03