Kouluttautuminen terroristisen rikoksen tekemistä varten kriminaalipoliittisena haasteena

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Elina Pirjatanniemi
Förläggare: Suomen Asianajajaliitto
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Defensor Legis
Tidskriftsakronym: DL
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 748
Artikelns sista sida, sidnummer: 761


Nyckelord

kriminaalipolitiikka, rikosoikeus, terrorisminvastainen toiminta

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 08:00