Land, språk och socialt kapital: Sverigefinnar och finlandssvenskar som minoriteter i två grannländer

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Susan Sundback
Place: Åbo
Publication year: 2015
Publisher: Åbo Akademi. Sociolog
Title of series: Rapporter från ämnet sociologi vid Åbo Akademi
Number in series: 3
Volume number: 2015
Start page: 2
End page: 81
ISBN: 978-952-12-3180-3
eISBN: 978-952-12-3181-0
ISSN: 1799-7410

Last updated on 2020-29-05 at 05:24