Imaginary Dialogues in American Literature and Philosophy: Beyond the Mainstream

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sell Roger
Förläggare: JohnBenjamins Publishing Co.
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Language and Dialogue
Volym: 5
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 334
Artikelns sista sida, sidnummer: 341
eISSN: 2210-4127

Senast uppdaterad 2020-16-02 vid 02:40