Integrating FMEA into Event-B Development of Safety-Critical Control Systems

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yuliya Prokhorova, Elena Troubitsyna, Linas Laibinis
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2010
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 18
ISBN: 978-952-12-2476-8

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 07:00