An Approach to Contract-Based Verification of Simulink Models

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pontus Boström, Richard Grönblom, Tatu Huotari, Jonatan Wiik
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2010
ISBN: 978-952-12-2473-7

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:21