Generating Class Contracts from Deterministic UML Protocol Statemachines

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ivan Porres, Irum Rauf
Redaktörer: Ghosh, Sudipto
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Models in Software Engineering, Workshops and Symposia at MODELS 2009 Denver, CO, USA, October 4-9, 2009 Reports and Revised Selected Papers
Seriens namn: Lecture notes in Computer Science
Nummer i serien: 6002
Artikelns första sida, sidnummer: 172
Artikelns sista sida, sidnummer: 185
ISBN: 978-3-642-12260-6
eISBN: 978-3-642-12261-3
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 06:18