Köprättsligt ansvar och ansvar utom kontrakt - ett fall om gränsdragningssvårigheter, olikheter och beröringspunkter

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Björn Sandvik
Editors: Severin Blomstrand, Mia Carlsson, Dag Mattsson, Anna Skarhed, Sven Unger
Publication year: 2016
Publisher: Jure
Book title: Bertil Bengtsson 90 år
Start page: 449
End page: 463
ISBN: 978-91-7223-644-8

Last updated on 2020-30-03 at 06:51

Share link