De praktiska arrangemangen – ett nödvändigt arbete för lägrets genomförande

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Birgitta Sarelin
Editors: Birgitta Sarelin, Brita Jern, David Forsblom, Leif Erikson
Publisher: SLEF-Media
Place: Vasa
Publication year: 2016
Book title: Evangelium - Guds kraft : Missionslägret 60 år : 1956-2016
Start page: 33
End page: 46
ISBN: 978-952-5578-61-4


Keywords

Frlvilligarbete, väckelserörelser

Last updated on 2020-06-07 at 03:38