Tankens mångfald - essän som genre och gymnasieskrivande

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Westerlund Anders
Redaktörer: Andersson Peter, Holmberg Per, Lyngfelt Anna, Nordenstam Anna, Widhe Olle
Publiceringsår: 2014
Moderpublikationens namn: Mångfaldens möjligheter
Seriens namn: Texter om svenska med didaktisk inriktning
Artikelns första sida, sidnummer: 307
Artikelns sista sida, sidnummer: 325
ISBN: 978-91-87850-56-1
ISSN: 1651-9132


Nyckelord

essäistik, skrivpedagogik

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 08:40