Ren förmögenhetsskada eller allmän förmögenhetsskada? En jämförelse mellan finsk och svensk rätt

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Björn Sandvik
Publication year: 2015
Journal: Svensk Juristtidning
Issue number: 8
Start page: 625
End page: 641

Last updated on 2019-11-11 at 04:35