Contract-Based Verification of MATLAB and Simulink Matrix-Manipulating Code

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jonatan Wiik, Pontus Boström
Redaktörer: Stephan Merz, Jun Pang
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Lecture Notes in Computer Science
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Formal Methods and Software Engineering
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Volym: 8829
Artikelns första sida, sidnummer: 396
Artikelns sista sida, sidnummer: 412
ISBN: 978-3-319-11736-2
eISBN: 978-3-319-11737-9
ISSN: 0302-9743

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 02:36