Kyrkohistoriskt historiebruk som menings- och identitetsskapande narrativ praktik i Boken om vårt land

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Erika Boije
Publisher: Agricola -Suomen historiaverkko, Historiallinen yhdistys ry, Suomen historiallinen seura ry, Turun historiallinen yhdistys ry
Place: Turku
Publication year: 2016
Journal: Ennen ja Nyt: Historian Tietosanomat
Volume number: 2016
Issue number: 5
eISSN: 1458-1396


Abstract

Zacharias Topelius förmedlar en bit finländsk kyrkohistoria i Boken om vårt land. Han beskriver bland annat kristendomens intåg i Finland, den katolska kyrkans roll i samhället och de förändringar reformationen medförde. I artikeln granskas detta bruk av kyrkohistorisk kunskap med hjälp av en analysmodell utvecklad av Carola Nordbäck. Artikeln undersöker vad som kännetecknar det kyrkohistoriska historiebruket i boken och hur detta kan uppfattas som en menings- och identitetsskapande narrativ praktik.


Keywords

Cultural memory, historiebruk, Kyrkohistoria


Documents


Last updated on 2020-19-02 at 02:48