Formally Analyzing Proactive, Distributed Routing

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mojgan Kamali, Maryam Kamali, Luigia Petre
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2014
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 26
ISBN: 978-952-12-3151-3

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 06:16